logo dordogne-vakantie.nl
  geschiedenis dordogne

FLORA & FAUNA

VAN DE DORDOGNE

De Dordogne is net als alle andere plattelandsgebieden in Europa duidelijk aan het herstellen van het - vroeger zo gewone - overvloedig gebruik van landbouwgif. Met als gevolg dat vooral het aantal dieren dat in het wild leeft, weer duidelijk toeneemt. Ook het nieuwe vergunningenbeleid voor de jacht heeft zijn effect op de natuur.

Vossen, reeherten, edelherten, hermelijntjes, dassen, wilde zwijnen konijnen en hazen - het klein-wild (op de edelherten na dan) keert in aantal duidelijk weer terug. Niet alleen de milieumaatregelen dragen daartoe bij, maar ook het goed naleven van de jachtvoorschriften door de boeren.

ree in de dordogne

Was het zo'n 10 jaar geleden nog bijzonder een hert aan te treffen onderweg - het moet wel heel vreemd lopen als u er tegenwoordig er niet een weg ziet schieten in het struikgewas.
En voor wie gaat wandelen in de ochtend- of avondschemering is nog veel meer te zien aan kleine zoogdieren die in het bos leven. Ook de vrij zeldzame Zevenslaper of Relmuis komt hier nog vrij veel voor - De zevenslaper is genoemd naar de zeven maanden per jaar die hij slapend doorbrengt.

REPTIELEN

Naast zoogdieren volop reptielen in de Dordoge. Vooral de smaragdhagedis in de bossen en vuursalamander overal waar er maar stenen zijn. Slangen, kunt u er ook tegenkomen al hebben ze u vaak eerder gehoord en zijn ze weggevlucht. De kans op een addertje, als gevaarlijkste der dieren is uiterst klein en dan nog heeft u na een beet 24 uur de tijd om u bij een dokter te melden.

VOGELS

vogels dordogne

In het voor en najaar roeren de vogels zich het meest. En ze zijn er talloze vormen en gedaanten. De groene spechten, koekoeken en uilen laten zich goed horen. Verder teft u aan : puttertjes, grote lijsters, zwartkoppen, de hop ('n zeldzame broedvogel) kiekendieven, buizerds, paapjes, bonte vliegenvangers, (gekraagd) roodstaartje, staartmezen, uilen, nachtegalen, de grote bonte specht, de kleine specht (ook bont), het goudhaantje, de leeuwerik en de nachtzwaluwen....

INSECTEN

Een mooie zomerdag in juli of augustus. U loopt in het bos en houdt even de adem om te genieten van de stilte. Stilte? Nee, u kunt het zoemen van talloze insecten horen: tallozen in alle vormen en soorten. waarvan de meest luidiruchtige de boomkrekel is. O ja, en vergeet de talloze soorten vlinders niet.

FLORA

De Flora is met één woord te omschrijven: Divers. Van alles verdeeld over stukjes grond. De Dordogne is een lappendeken van weilandjes, bossen, graasland, heulveltoppen en rivierdalen. Een blik over de omgeving vanaf een heuveltop en u begrijpt wat hier gezegd wordt.

In brokken van eikenbossen afgewisseld door weiden en velden met koeien of ezels. Kastanjebossen (taillies) die in het najaar en in de lente ritselen van de perigordijnen op zoek naar champignons, kastjanjes en ander lekkers. Moerasland in de bovenloop van riviertjes. Maar ook naaldbomen en jenerverbessen op rotsachtig land. Velden met zonnebloemen, walnoten, druivenstokken en natuurlijk tabak en mais. Veel bramen. Soms is het landschap weelderig groen en soms geel-dor. Er is van alles door de grote verschillen in terreinsoorten en grondsoorten - tussen de vallei en de top van de heuvel is een enorm verschil....

knabbel en babbel

 

 

© Copyright Dordogne-vakantie.nl